OK

پشتیبانی

خدمات پشتیبانی ارائه مجموعه راهکار ها و فعالیت های جامع در راستای کمک به مشتریان برای استفاده بهینه از نرم افزارهای مورد استفاده خود در جهت افزایش کارایی و در نتیجه استفاده مناسب از سرمایه گذاری انجام شده در این راستا می باشد .

شرکت مجتمع داده ها و سیستم این خدمات را در سطوح مختلف برای پوشش نیازهای مختلف مشریان خود ارائه می دهد . اهم فعالیت ها در این حوزه عبارتند از :

 • ارائه نرم افزارهاي اوراكل
 • بررسی نیازمندیهای نصب و راه اندازی نرم افزارهای اوراکل
 • بررسی و ارائه زیر ساختار های لازم برای نصب و راه اندازی نرم افزارهای اوراکل
 • نصب و پیکربندی نرم افزارهای اوراکل
 • بهینه سازی و راتقاء راندمان نرم افزارهای اوراکل
 • بررسی اشکالات ابزاری و ارائه راه حل برای رفع اشکالات نصب و کاربری نرم افزارهای اوراکل
 • ارائه patch های لازم برای نرم افزارهای اوراکل
 • ترمیم پایگاه داده با استفاده از روش های backup و recovery
 • نصب و راه اندازی oracle RAC
 • نصب و راه اندازی راه حل های ارتقا در دسترس پذیری High Availability مانند data guard
 • ارائه مستندات اوراکل
 • ارتقاء ابزارها به ویرایش جدید
 • ارائه خدمات مدیریت پایگاه داده ( DBA ) مقیم و غیر مقیم ( بصورت remote )
پشتیبانی