OK

مشاوره

خدمات مشاوره شامل ارائه مجموعه راهکار های جامع براساس الگوهای سرامدی و درخور برای کل فرایند فعالیت تعریف ، توسعه و نگهداری سامانه های اطلاعاتی در جهت افزایش موفقیت پروژه ، کاهش هزینه و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی می باشد

از همین رو در چند سال اخرين با بررسي الگو هاي سرامدي در سيستم هاي مختلف مانند ORACLE E-BUSINESS SUITE و ارائه پشتیبانی و مشاوره در پروژه هاي گوناگون در حوزه هاي مختلف نگهداری و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي این شرکت توانسته است به مجموعه اي از راهكارهاي مشخص در فرايند نگهداری و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي ( شناخت، طراحي، پياده سازي و استقرار) دست يابد.

اين دانش مي تواند در اختيار تيم هاي مختلف كاري قرار گيرد تا با استفاده از اين راهكارها و الگوهاي كاري و ارائه مشاوره هاي لازم نسبت به اجراي موفق پروژه و نگهداری آن اقدام نمايند. شرکت مجتمع داده ها و سیستم این خدمات را در سطوح مختلف برای پوشش نیازهای مختلف مشریان خود ارائه می دهد . اهم فعالیت ها در این حوزه عبارتند از :

گروه ابزارهای اورکل
ارائه مشاوره در نصب ، راه اندازی و پیکربندی مناسب پایگاه داده و ابزارهای اورکل
ارائه مشاوره در انتخاب سخت افزار مناسب برای پوشش نیازهای پایگاه داده و ابزارهای اوراکل
ارائه مشاوره در انتخاب سیستم عامل و دیسک برای پوشش نیازهای پایگاه داده و ابزارهای اورکل
بررسی طرح و رویه های پشتیبانی گیری و بازیافت و ارائه راه حل های بهینه برای پوشش نیازهای غیر کارکردی
ارائه خدمات مشاوره در حوزه قابلیت های پایگاه داده اوراکل مانند oracle clustering
گروه متدولوژی و روش تولید
بررسی نیازهای غیر کارکردی مدون شده و ارائه راهکارهای برای تدقیق نیازهای غیر کارکردی ( نیازهای فنی مانند راندمان – توسعه پذیری – دسترسی پذیری و ...)
بررسی فعالیت های مورد نیاز تیم توسعه و نگهداری و کمک به تدوین یا بومی سازی متدولوژی توسعه و نگهداری ( فرایند – روش – ابزار و نمونه فرم )
مدیریت پیکربندی و تغییرات
روش های تضمین کیفیت و تست نرم افزار
گروه معماری ، توسعه و راندمان
بررسي معماري منتخب و تدوین راهکارهای برای پوشش نیازهای غیر کارکردی پروژه
بررسی طرح ظرفیت سنجی و ارائه نقطه نظرات در راستا بهبود و تدقیق این طرح مانند مدیریت storage -
ارائه کمک در تدوین زیر ساخت مناسب ( سخت افزار و نرم افزار ) براساس طرح ظرفیت سنجی و نیازهای غیر کارکردی
ارائه نقطه نظرات مشورتی در حوزه ساخت و استفاده از پایگاه فیزیکی در راستا پوشش نیازهای غیرکارکردی ( برای مثال بهینه سازی راندمان)
ارائه نقطه نظرات مشورتی در حوزه مدل سازی مدل داده در راستا پوشش نیازهای کارکردی و غیر کارکردی
بررسی طرح کلی کاربرد ارائه نقطه نظرات در راستا بهبود و تدقیق این طرح مانند افزایش راندمان - توسعه پذیری – قابلیت استفاده بهینه در محیط rac و ....
ارائه مشاوره در حوزه مدیریت فرایند هم از منظر روش های تحلیل و طراحی و الگوهای آن و هم از منظر استفاده از ابزار oracle BPM
تدوین و تدقیق نیازهای گزارشات اماری ( کسب و کار هوشمند ) و روش های پیاده سازی آن در ابزارهای oracle BI مانند odi- warehouse builder و bi server – ETL/ELT
ارائه مشاوره در نحوه فعالیت و کار با ابزارهای oracle BI مانند odi- warehouse builder و bi server و Oracle olap
ارائه مشاوره در تحلیل ، طراحی و ظریت سنجی سامانه های مدیریت هوشمند کسب و کار
ارائه مشاوره در روش های پیاده سازی ETL/ELT
ارائه مشاوره در تحلیل ، طراحی و ایجاد یکپارچگی بین سیستم های مختلف و استفاده از مکانیزم های بروز رسانی لحظه ای مانند CDC و oracle golden gate
مشاوره