OK

آموزش

شرکت مجتمع داده ها و سیستمها از بدو فعالیت خود تا کنون بیش از سه هزار نفر کارشناس را در زمینه محصولات اوراکل آموزش داده است . آموزش اوراکل در شرکت بر اساس آخرین Syllabus و آخرین Versionهای شرکت اوراکل و با استاندارد آن شرکت صورت می پذیرد .

آموزش ابزارهای اورکل در حوزه های مختلف:

پایگاه داده
Oracle database
Oracle Rac
Oracle performance tuning
Oracle Administration
Oracle sql performance tuning
ابزارهای توسعه
Oracle designer
Oracle form / report
Oracle Adf
Oracle soa
Oracle Bpm
ابزارهای کسب و کار هوشمند
Oracle warehouse buider
Oracle olap
Oracle bi server
ابزارهای یکپارچه کننده
Oracle ESB
Oracle ODI
Oracle AIA
Oracle Golden Gate
آموزش